Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

Unesco

Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς (European Heritage Label)

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως ΥΣΜΑ

ΥΣΜΑ

Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM)  – Ελληνική Επιτροπή 

Μουσείο Ακρόπολης

Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Χώρων  – Ελληνικό ΙCOMOS 

Διεθνές Κέντρο για την Μελέτη της Διατήρησης και Συντήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς   (ICCROM)

ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

Ενωση Φίλων Ακρόπολης