Οι Αρχαιολογικοί Χώροι και τα Μουσεία αρμοδιότητας ΕΦΑΠΑ θα παραμείνουν  κλειστά λόγω της εφαρμογής των νέων μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας μέχρι νεωτέρας.

Comments are closed