ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Με χρηματοδότηση από Εθνικούς πόρους και έχοντας ως βασική προτεραιότητα την αναβάθμιση της εικόνας και της λειτουργικότητας των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Εφορείας και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα εκατομμύρια των επισκεπτών εκτελέσθηκαν δεκάδες έργα βελτίωσης και επέκτασης των υποδομών.