Σας ενημερώνουμε ότι στον Αρχαιολογικό Χώρο της Ακρόπολης εκτελούνται εργασίες διάστρωσης διαδρομών στο πλαίσιο του έργου «Διαμόρφωση διαδρομών στον Αρχαιολογικό Χώρο της Ακρόπολης για άτομα με δυσκολία στην κίνηση». Για τον λόγο αυτόν υπάρχουν τροποποιήσεις στην πορεία των επισκεπτών.  Παρακαλούμε για την κατανόησή σας.